Mrežni marketing promoviše nadrilekarstvo
Mrežni marketing promoviše nadrilekarstvo

Mrežni marketing promoviše nadrilekarstvo

MLM kompanije ili kompanije mrežnog marketinga koje se bave promocijom i distribucijom proizvoda označenih kao dodaci ishrani vrše iza leđa javnosti podmuklu kampanju promocije nadrilekarstva. Veliki broj ovih proizvoda predstavljen je kako poseduje lekovita ili ublažavajuća sredstva za razna oboljenja i bolesti. Koliko je ta pojava raširena najbolje svedoči istraživanje nevladine Američke agencije TINA (Truth IN Advertising – Istina u Reklamiranju) od 2016 godine pod nazivom:

Da li DSA ignoriše ilegalne zdravstvene tvrdnje?

Uprkos izjavama Alijanse za direktnu prodaju ( DSA – Direct Selling Alliance ), da je posvećena poslovnoj etici, istraživanje TINA.org je otkrila da 97% kompanija, članova DSA koje prodaju suplemente i slične preparate imaju distributere koji svoje proizvode plasiraju sa nezakonitim zdravstvenim tvrdnjama. Ne samo da su distributeri iznosili nepotvrđene tvrdnje, već je TINA.org dokumentovala i kompanije članice DSA koje šire nezakonite medicinske savete.

DSA, koja trenutno predstavlja 158 kompanija za direktnu prodaju, izdala je saopštenje za javnost čestitajući sebi na svojoj “dugogodišnjoj posvećenosti najvišem nivou poslovne etike” i tvrdeći da kao “glas direktne prodaje u SAD, poslovna etika i zaštita potrošača su srce DSA misije“. Ali istraga TINA.org otkrila je širok spektar ilegalnih zdravstvenih tvrdnji i medicinskih saveta koje su dali članovi DSA i njihovi distributeri čime dovode u pitanje pravu posvećenost organizacije zaštiti potrošača.

Od autizma do alchajmera, od artritisa do dijabetesa, side i kancera, MLM proizvodi predstavljeni su kao magičan lek za svaku boljku

Istraživanje TINA.org

Praćenjem DSA liste članova od marta 2016. do novembra 2016. godine, istraživanje je utvrdilo da od 62 kompanije koje prodaju suplemente ishrani, 60 njih ima distributere koji tvrde (ili su tako tvrdili) da njihovi proizvodi mogu dijagnostifikovati, lečiti, ublažiti simptome i / ili smanjiti rizik od razvoja mnogobrojnih bolesti, što znači da pružaju nezakonite savete za lečenje i tretiranje oboljenja. TINA.org je obavestila svaku kompaniju MLM-a o problematičnim tvrdnjama koje je pronašla.

Više od hiljadu neadekvatnih zdravstvenih tvrdnji u rasponu od lekova protiv raka do nestajanja gangrene su zabeležene od strane TINA.org. Prenose se putem Interneta, najviše putem društvenih medija kao što je Facebook i Instagram, od strane mnogobrojnih distributera MLM kompanija članica DSA, među kojima je Herbalife, koji je nedavno pristao na poravnanje od 200 miliona dolara sa FTC-om, gde je zahtevano da Herbalife revidira svoj sistem isplata provizija.

Zakon FTC i FDA (i DSA Etički kodeks po tom pitanju) navode da osim ako postoji odgovarajuće naučno-medicinsko pokriće i odobrenje, niko povezan sa MLM kompanijom i njenim poslovanjem – niti kompanija , niti njeni distributeri/saradnici, niti njena medicinska komisija, niti bilo koji drugi sponzorisani stručnjaci – ne može/ne mogu iznositi niti pružiti savete za lečenje bolesti.
Dakle, dok DSA tvrdi da “sprovodi jedan od najstrožih samoregulativnih kodeksa etike u poslu, osiguravajući da kompanije direktne prodaje ne samo poštuju zakon, već u mnogim slučajevima premašuju svoje zahteve“, činjenice govore sasvim drugačiju priču:

  • Polovina MLM kompanija sa sedištem u Upravnom odboru DSA, koji broji 28 članova, prodaje dodatke ishrani. Od tih 14 kompanija, 13 ima distributere koji šire nezakonite savete za lečenje bolesti, uključujući AdvoCare, Herbalife, Melaleuca i Nu Skin.
  • U proteklih pet godina, DSA je podelila 27 nagrada od kojih 15 članicama čiji su distributeri plasirali suplemente sa neadekvatnim zdravstvenim tvrdnjama. Te kompanije uključuju Amway, 4Life i Team Beachbody, koji su zajedno osvojili 10 od 27 nagrada.
  • U 2016. godini, DSA je dodelila nagrade devet MLM kompanijama čiji su proizvodi bili nezakonito reklamirani kao lekoviti od strane distributera, uključujući Nerium, Jusuru, Usana i Shaklee. (Napomena: Nerium nije označen kao prodavac suplementa u DSA listi članova)
  • I 60 odsto od DSA-ovih 20 kompanija sa najvećom prodajom (na osnovu neto prodaje u 2015. godini) imaju distributere koji prave neadekvatne zdravstvene tvrdnje kako bi prodali svoje suplemente, uključujući Young Living, Arbonne, Isagenix i Juice Plus.
Povezan tekst:  5 velikih mana multilevel marketinga

Svedočanstva o izlečenju

Iskustva i svedočanstava o lečenju/izlečenju bolesti koji se koriste u reklamiranju ovih MLM suplemenata nije teško pronaći. Jednostavnom Google pretragom imena jedne od MLM kompanija i “raka” ili “artritisa” ili “ekcema” ili “dijabetesa” ili bilo kojih drugih bolesti po sopstvenom izboru, daje mnoštvo veb lokacija i objava sa društvenih medija koji prave lažne i obmanjujuće tvrdnje.

Od autizma, alchajmerove bolesti i HIV / AIDS-a / Side , do ekcema , ebole i epilepsije, tu je MLM suplement koji se plasira za lečenje, tretiranje, ublažavanje ili sprečavanje skoro svih bolesti ili poremećaja na koje se može pomisliti. I za većinu proizvoda distributeri svoje MLM kompanije često tvrde da su lek / lekovito sredstvo za razne tipove bolesti.

Na primer, za Silver Shield, koji se prodaje od strane kompanije Nature’s Sunshine, jedan distributer širi tvrdnje kako ima sposobnost lečenja crne kuge kada se proguta; da tretira infekciju uva ako ih stavite u uvo; pomaže kod otoka noge kada se primenjuje površinski; a može se koristiti i za dezinfekciju kupatila. Zatim tu je GanoCafé GanoExcel, kafa koja se “bori protiv malarije, deluje protiv čira, promoviše zarastanje rana i povećava broj spermatozoida”…

Još jedna uobičajena marketinška taktika jesu navodi da ovi MLM dodaci ishrani pomažu kod raka, dijabetesa i artritisa . Zapravo, istraživanje TINA.org identifikovalo je više od 55 kompanija članica DSA čiji distributeri tvrde da su njihovi proizvodi lečili, ublažili, tretirali, sprečili ili smanjili rizik od razvoja raka; više od 45 kompanija čiji članovi  govore kako su im pomogli kod dijabetesa; i još 40 njih koji promovišu suplemente za tretiranje artritisa.

[Da biste pogledali dokaze neadekvatnih zdravstvenih tvrdnji koje su dali distributeri 60 kompanija članica DSA (neki od prošlih i sadašnjih) kliknite na sledeći link: www.truthinadvertising.org/mlm-health-claims-database ]

Ovaj marketing obmane napada ugrožene potrošačke grupe koje očajnički žele da poboljšaju svoje zdravlje ili zdravlje svojih najbližih i tako preusmeravaju prodaju od kompanija koje se drže slova zakona. Uprkos tome, DSA navodi “legitimni direktni prodavci se ponose svojom predanošću etičkoj poslovnoj praksi i usluzi potrošačima, a etički kodeks DSA služi kao njihov kamen temeljac.”

Međutim, 36 posto kompanija članica DSA su te koje prodaju dodatke ishrani, a 97 posto njih ima distributere koji šire neadekvatne i nezakonite zdravstvene tvrdnje, pa je teško povezati takvu retoriku DSA sa stvarnim dešavanjima.

Zabrana oglašavanja na tržištu zdravlja

Istraga TINA.org jasno pokazuje da postoji sistemski problem u industriji MLM kada su u pitanju zdravstvene tvrdnje. Hiljade distributera reklamira MLM proizvode za lečenje ili tretiranje bolesti, uz mnoge koji se oslanjaju na neprimerena svedočanstva kako bi prodavali proizvode i poslovne mogućnosti. Međutim, savezni zakoni i etički kodeks DSA zahtevaju da takve tvrdnje budu podržane odgovarajućim naučnim istraživanjima, ispitvanjima i legalnim odobrenjem.

Povezan tekst:  Mrežni marketing - MLM - biti ili ne biti piramida

Zakon o FTC zabranjuje kompanijama i njenim distributerima da šire savete i metode za lečenje bolesti osim ako postoje kompetentni i pouzdani naučni dokazi koji podržavaju zdravstvene tvrdnje, što znači da mora da postoji istraživanje koje je uopšte prihvaćeno u struci, tako da pruža konkretne i pouzdane rezultate. Tačni i pouzdani rezultati zahtevaju najmanje jednu (a možda i dve) naučne studije koje su placebo kontrolisane, proizvoljne, sa dvostruko slepim kliničkim ispitivanjima sa odgovarajućom veličinom uzorka (poznate kao RCT). (Dodatna literatura o kliničkim ispitivanjima: http://rs.gsk.com/sr-latn-rs/istra%C5%BEivanje/klini%C4%8Dka-ispitivanja/faze-klini%C4%8Dkih-ispitivanja/ )

Zadovoljavanje zahteva FTC-a (Federalne trgovinske komisije) je samo jedna od prepreka koja moraju biti rešene. Postoji još jedna federalna agencija koja ima reč kada se radi o tvrdnjama za lečenje bolesti i medicinskim savetima, a to je FDA (Administracija za hranu i lekove).
FDA definiše lek kao “supstancu namenjenu za korišćenje u dijagnozi, lečenju, ublažavanju, tretiranju ili prevenciji bolesti.” Ako proizvod spada u definiciju leka po FDA zakonu, onda je predmet rigoroznog istraživanja i testiranja za dobijanje FDA odobrenja. Dakle, prema zakonu FDA, samo lek (a ne dodatak ishrani – suplement) može da tvrdi da može “dijagnostifikovati, tretirati, lečiti ili sprečiti bolest”.

Ovi opšti pravni standardi za zdravstvene tvrdnje odnose se na sve marketinške priče, uključujući iskustva i svedočanstva. Jednostavno nije dovoljno da svedočanstvo predstavlja iskreno mišljenje nekog MLM distributera. Prema FTC-u i zakonu FDA, MLM kompanije i njihovi distributeri moraju imati odgovarajuće naučne dokaze i dozvole koji bi podržali priču o lekovitim svojstvima proizvoda.

U saopštenju za TINA.org, predsednik DSA Joseph Mariano rekao je da organizacija blisko sarađuje sa regulatorima. Takođe je rekao:

Počevši od 2017. godine, 100 procenata kompanija članica DSA će biti podvrgnut obaveznom pregledu etike kako bi se osigurala usklađenost sa našim Etičkim kodeksom, uključujući i one u oblasti raznih tvrdnji o zaradama i proizvodima.

Međutim, izvršni direktor TINA.org Bonnie Patten rekla je: “Nema sumnje da su DSA i njene članice svesne šta njihovi distributeri mogu i ne mogu reći kada je u pitanju reklamiranje suplementa, što potvrđuju izjave izvršnih direktora kompanije 4Life, Jusuru i Kyani na TINA.org. To dovodi do neizbežnog pitanja o tome koliko je realna vrednost etičkog kodeksa DSA, ako se mnogi odluče da ga jednostavno ignorišu? ”

Administrator DSA kodeksa Jared O. Blum u poruci za TINA.org rekao je da je njegova kancelarija zatražila od svake kompanije članice da pregledaju upozorenja TINA.org, sastave i proslede odgovor njegovoj kancelariji gde će navesti koje tačno mere su preduzeli da identifikuju i uklone bilo kakve problematične objave i tekstove svojih distributera.
Devet meseci nakon postavljanja pitanja, da li DSA ignoriše nezakonite zdravstvene tvrdnje distributera kompanija svojih članica, TINA.org ima odgovor. Od ukupnog uzorka od oko 2.000 nezakonitih zdravstvenih tvrdnji i medicinskih saveta, najmanje 1.000 ostane na Internetu, utvrdilo je istraživanje TINA.org zaključno sa avgustom 2017.
https://www.truthinadvertising.org/illegal-health-claims-dsa-companies-still-litter-internet/


A kako je kod nas ?

Naši domaći distributeri ne odstupaju mnogo od svojih prekookeanskih kolega. Nekoliko primera:
Herbalife


Herbalife – Serbia – Ciljana ishrana – Herbalifeline
archived 16 Dec 2018 15:59:36 UTC

Calivita

Graviola sok i Aloe Vera imaju antibakterijska i antivirusna svojstva
archived 16 Dec 2018 15:57:06 UTC


Inulin – saveznik naše probave – CaliVita Proizvodi
archived 16 Dec 2018 15:56:00 UTC

Forever Living Products


FIELDS OF GREENS – Polja zelenila -Zdravlje za nas i našu decu
archived 16 Dec 2018 17:00:17 UTCALOE VERA GELLY – Zelena Krema
archived 16 Dec 2018 16:15:21 UTC

Kao što se možete uveriti i oni rade isto, reklamiraju proizvode bez naučnog i medicinskog pokrića kao medicinske preparate ili lekove. Često sami sebi uskaču u usta, gde na jednom delu sajta piše kako se radi o dodacima ishrani, da bi u opisu preparata navodili njegovo “pozitivno” dejstvo. Na žalost nije samo MLM našao plodno tlo da prodaje raznu hemiju kao lek, tu su i druge slične prevarantske delatnosti kao što je homeopatija.

Povezan tekst:  Onecoin - stanje nakon 8 oktobra

Inače, primetno je da je poverenje u modernu medicinu i lekare drastično opalo u poslednjih desetak, možda i više godina, ne samo kod nas nego u celom svetu. Na nesreću nas koji živimo u Srbiji zdravstvo nije bilo izuzeto od političkih pretumbacija i poslušnika. Lekarska komora ostala je i još uvek je nema prema nesavesnom lečenju i ponašanju pojedinaca / grupa čije postupke bi trebala da onemogući i sankcioniše.

Potpaljeno medijskim pisanjima o lošem lečenju i smrtnim slučajima, do nepotizma, mobinga, loših i neredovnih plata, prekovremenog rada, da tek ne pominjem seksualno uznemiravanje i ucene, anti-vakcer histeriju itd…ostavile su veoma bledu sliku zdravstva u Srbiji u zadnjih nekoliko decenija. Posledice osećamo svi, počevši od egzodusa stručnih zdravstvenih radnika, koji se meri hiljadama godišnje, do potpunog nepoverenja u zdravstveni sistem i naučnu medicinu kako u Srbiji tako i u okolnim državama.

Dodatni problem zadaju farmaceutske kompanije, koje se vode samo jednim biznis pravilom a to je ostvariti što veći profit, jer farmaceutske kompanije ne vode lekari već “menadžeri”. Etika i hipokratova zakletva znače malo za njih dok se bogate na tuđoj nesreći i ugroženom zdravlju.

A osnovno ljudsko pravo je pravo na zdravlje. Zato bi predstavnici države, pa i sama lekarska komora morali da budu mnogo rigorozniji prema ponašanju ovih kompanija, kao i da sankcionišu svaki vid bogaćenja putem neobjašnjivih i bezrazložnih uvećanja cena lekova. Upravo zbog takvog ponašanja, nekoliko bolnica u Americi već je uzelo u razmatranje da sami proizvedu zamenske lekove, kako bi izbegli plaćanje pomenutih visokih cena i smanjili nedostatak lekova, osnivanjem neprofitne organizacije/kompanije.

Više o tome na sledećim linkovima:
https://www.npr.org/sections/health-shots/2018/09/06/644935958/hospitals-prepare-to-launch-their-own-drug-company-to-fight-high-prices-and-shor?t=1542014563400
https://revcycleintelligence.com/news/hospitals-create-drug-company-to-combat-drug-shortages-prices
Kada će i da li će takav pristup ikada biti primenjen na ovim prostorima, ostaje najverovatnije za domene naučne fantastike…

Inače MLMovci izbegavaju da pričaju o proizvodu kao leku, već uglavnom napominju kako im je proizvod njihove kompanije “pomogao” time što im je ojačao telo i poboljšao imunitet ili rešio “zdravstveni problem”. Najčešće se spominje na okupljanjima timova i po manjim grupama, obično u “četri oka”, s porukom da se ne iznosi javno zbog “farmakomafije” i “lekarskog lobija”.

U primerima ste mogli takođe da vidite kako često navode “korisna svojstva” ili spominju “naučna istraživanja” ali nigde ne navode ko je vršio istraživanje ili ispitivanje korisnosti proizvoda koji teže da uvale naivnim kupcima.

Pretplati se
Obavesti o
guest

  −  2  =  6

4 Komentari
Najstarije
Najnovije Najviše glasova
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare
Daisy
Daisy
20 decembra, 2018 17:38

U Velikoj Britaniji BotWatch je jedno vreme, možda još uvek, prelistavao fb stranice MLM distributera Forever Living, HerbaLife i još par, ove su mi ostale u sećanju, i javno ih upozoravao da postovi u vezi sa njihovim proizvodima nisu u skladu sa zakonom jer reklamiraju suplemente kao lekove. U većini slučajeva je samo bio blokiran, a postovi da li su izbrisani ili samo privremeno nestali da bi se opet pojavili negde drugde. Sizifov posao. Zato u MLM imaju toliko distributera, nadaju se tome da ih bar pola neće biti uhvaćeno u laži i da nijedno regulatno telo neće imati toliki kapacitet ni u ljudstvu ni u vremenu da se bavi time šta se sve objavljuje po netu.

Daisy
Daisy
25 marta, 2019 20:10

Za sve fanove Ane Bucevic: Krivicna prijava protiv jutjuberke za nadrilekarstvo.

Uzdravlje!

https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2019&mm=03&dd=23&nav_category=16&nav_id=1521574

Antiprevarant
Antiprevarant
25 marta, 2019 21:07

haha

bravo Daisy 🙂

4
0
Voleli bismo da čujemo vaše mišljenje, molimo vas da pošaljete komentar.x