MLM prevara

SCnet i Ministarstvo Trgovine

U mom prethodnom tekstu o SCnetu postavio sam pitanje odgovornosti zašto SCnet nije zabranjen, i spomenuo sam ministarstvo trgovine, zbog toga što ne mogu samo da krivim pravosuđe zašto je SCnet pored izveštaja inspektora nastavio sa svojim “poslovanjem”. Kao i prošlog puta, dobio sam nova dokumenta, ovog puta dva zasebna rešenja datirana avgusta 2015, potpisani od strane tadašnjeg pomoćnika ministra:


Prvo rešenje od 27. avgusta 2015. je odgovor na žalbu odgovornog lica SCneta (tadašnji direktor bio Robert Paušić), po kome se žalba odbija. A žalba je bila uložena na sledeću zabranu:
Zabrana o deklarisanju kao udruženje potrošača
Ožalbenim rešenjem zabranjeno je privrednom društvu “SHOPPING CENTER NETWORK SERBIA” AD (skraćeni naziv “SCnet Serbia AD”), sa sedištem u Beogradu, Svetog Save br. 19, stan br. 3 da se deklariše i oglašava kao Udruženje potrošača obzirom da nije registrovano kao udruženje potrošača u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni glasnik RS”, broj 62/14)
Kako se navodi u rešenju, žalilac ne spori da je došlo (obratite dobro pažnju na sledeće) do TERMINOLOŠKE GREŠKE koja se pojavila na sajtu scnet srbija upotrebom sporne terminologije “udruženje potrošača”, a da je suština da SCnet nije udruženje potrošača već privredno društvo koje poseduje i pomaže uspostavljanje uspešne saradnje između dobavljača i kupca.

Znali su dobro i Paušić i Fratrić i cela ta ekipa da nisu registrovani kao udruženje potrošača već kao akcionarsko društvo, znali su da time krše zakon ali ih to nije sprečavalo da stalo govore SCnet udruženje potrošača i kad im je posle 4-5 godina od osnivanja konačno izrečena zabrana, pravdali su se TERMINOLOŠKOM GREŠKOM

Mali podsetnik, 13:25 minut video klipa. Paušić govori: “Kažemo ljudima da se ne fokusiraju na ovo. Onda kažu, pa čekaj jeste li vi udruženje potrošača ili nismo” – dramska pauza i jedno nesigurno “jesmo, udruženje potrošača smo ali …” (i onda nastavlja o PP-ima i kako ubrzavaju “potrošnju”) . Isto tako 11:52 minut kad Paušić objašnjava prezentaciju tada ScienNet-a gde kaže “Ovo je udruženje potrošača, koje mora da ima neku svoju logiku” – logika u suprotnosti sa zakonom…
Kako možete videti dalje u tekstu “udruženje potrošača” je sad izmenjeno u “okupljanje potrošača”.

Žalba je pisana jer se tražilo da se umesto roka 24 sata koliko je bilo naznačeno prethodnim rešenjem za otklanjanje nepravilnosti zameni rokom od 7 dana, da bi se iz svih dokumenata uklonilo sporno “udruženje potrošača”…

Povezan tekst:  Ekonomist: OneCoin je Ponzijeva šema, a ne „novi Bitcoin“

Mnogo bitnije je sledeće rešenje od 28. avgusta 2015:

Radi se takođe o odgovoru na žalbu, i ovo rešenje Ministarstva Trgovine navodi da se žalba odbija na ime:
Ožalbenim rešenjem naloženo je  privrednom društvu “SHOPPING CENTER NETWORK SERBIA” A.D (skraćeni naziv “SCnet Serbia AD”), sa sedištem u Beogradu, Svetog Save br. 19, stan br. 3 da otkloni utvrđenu povredu zakona i obustavi organizovanje, obavljanje, reklamiranje i podsticanje piramidalne prevare.
Naloženo SCnetu da obustavi piramidalno delovanje
Ostatak rešenja je pregled upućene žalbe i obrazloženje nalaza inspektora Tržišne inspekcije o kome sam već pisao u drugoj temi. Dobar deo toga smo već imali prilike da vidimo, sem kada se navode izjašnjenja žalbenog lica. Sa 10-e strane rešenja sam uslikao jedan takav primer na osnovu koga možemo sigurno da zaključimo da je Robert Paušić lično pisao žalbu jer samo on može da izjavi da je SCnet najčistiji oblik MLM-a. Preporučujem da pročitate celo rešenje, koliko god bilo suvoparno.

Na 17 strana je objašnjeno zbog čega se žalba na obavljanje piramidalne trgovine odbija i nalaže SCnetu da prekine sa daljim piramidalnim delovanjem.
SCnet piramidalna šema
Da rezimiramo:
Krajem avgusta 2015, Ministarstvo Trgovine donelo rešenje o zabrani piramidalnog delovanja SCneta.
Krajem septembra 2016, Prekršajni sud u Beogradu obustavio prekršajni postupak protiv SCneta i odgovornog lica Roberta Paušića zbog zastarelosti prekršajnog postupka.
SCnet obustava postupka
Sad imam novo/poduže pitanje nakon ova dva rešenja: Kako je moguće da nakon svega što smo videli do sada, nakon toliko izvedenih činjenica i zaključaka koji nedvosmisleno upućuju da SCnet poslovanje nije legitimno, da se svodi samo na kupovinu fantomskih prava na profit i zarade kroz provizije od regrutacije novih investitora u pomenuta “prava”, nakon donesenih zabrana za piramidalno organizovanje, podsticanje, obavljanje, reklamiranje i lažno oglašavanje, na kraju svega došli do toga da je ekipa predvođena Robertom Paušićem samo prestala da se oglašava kao “udruženje potrošača” i nastavila dalje sa piramidalnim aktivnostima ?!?
Moguće samo u Banana republika Srbija ???
Kad bolje razmislim ne znam zašto sam uopšte šokiran dešavanjima između Ministarstva Trgovine, Sudova i SCnet-a. Predstavnici državnih organa 90ih stali iza Jezde i Dafine, silan narod je obmanut a profitirali su političari i kriminalci. Pa smo imali Gem Collection, gde su hapšeni prvo pre 10ak godina, pa potom opet 2012. Obmanuti su opet bili ti koji su najviše izvisili. Prevarantima nije bilo ništa, imamo primer bračnog para Jovčić (Nemanja i Željka) koju su hapšeni i pritvarani, da bi danas držali predavanja o “uspešnosti” SCnet-a. Da ne zaboravim ponzi prevaru Elita Internacional i njemu slične naslednike (kao što je ICI Finance Consalting – osnovan sa 100 dinara u APR-u, poput Elite Internacional/Dafine obećava velike kamate za uložena sredstva), koji su nesmetano radili i jos uvek rade u Srbiji pod blagoslovom predstavnika državnih organa.
Samo se oslanjajte na državu, sigurno će vas zaštiti od kriminalaca i prevaranta.

Povezan tekst:  SCnet prevara - iskustva prevarenih 3. deo

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

  −  2  =  2